Etik İlkeler Rehberi

Değerli Ateş Wind Power Ailesi,

2007 yılında başlayan yolculuğumuzun her anında uluslararası normların gözetilmesi, iyi uygulamaların benimsenmesi ve iş modellerimizin yenilikçi bir yaklaşım ile sürdürülebilir gelişimi önceliğimiz olmuştur.

Çalışma arkadaşlarımızın, alanlarındaki yenilikçi ve verimli iş akışlarını bitmeyen bir heyecan ve enerji ile hayata geçirmeleri bizi her daim gururlandırmış, geleceğe güvenle bakmamızın dayanağını teşkil etmiştir.

Bu çerçevede, değişen ve gelişen organizasyonel yapımızın nitelik ve niceliği kadar, evrensel standartlara da uyumunu pekiştirmek amacı ile Kurumsal Etik İlkeler ve Davranış Kuralları Rehberi hazırlanmıştır. Etik ilkelerimiz, paydaşlarımız ve birbirimiz ile olan iletişimimizde bizlere yol gösterecek, çalışma ortamımızdaki uyumu güçlendirecek ve şirketimizin itibarının korunmasında bizlere yardımcı olacaktır.

Çalışma arkadaşlarımızın Etik İlkeler ve Davranış Kuralları Rehberi’nde yer verilen hususları özümseyip, tüm iş ve işlemlerimizde referans alacağına dair güvenimiz tamdır.
Saygı ve güveni merkeze alan değerlerimizi, iş etiği ile harmanlayarak çıktığımız bu yolculukta bizimle beraber olduğunuz için teşekkürlerimi sunarım.

Ercan Güldoğan
Yönetim Kurulu Başkanı

Etik ilkeler rehberi için tıklayın.