KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İnternet Sitesi Çerez Politikası Aydınlatma Metni
INTERNET SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ
Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ateş” veya “Şirket”) olarak internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler ve pikseller gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanabilmekteyiz. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Çerez (İngilizce karşılığı ile cookie) kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

İşbu Çerez Politikası Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan https://ateswindpower.com/ bağlantılı internet sitemizin ve zaman içerisinde açabileceğimiz diğer internet sitelerinin (topluca “Site”) işletilmesi sırasında, site kullanıcıları ve ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamaktayız.

Ateş olarak Site’de kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya işlevlerini değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Aydınlatma Metni’nin hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutarız.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet sitemizde çerez kullanılmasının amacı, internet sitemizin işlevselliğini ve performansını arttırarak sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, internet sitemiz üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, internet sitemizin, sizin ve Şirket’imizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamaktır. Çerez kesinlikle zararlı bir yazılım değildir. Sizi zaman kaybından korur, kayıt olmuşsanız daha sonraki girişlerinizde vermiş olduğunuz cevapları otomatik olarak hatırlar.

Aydınlatma Metni kapsamındaki amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 5’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki kanuni veri işleme şartlarının en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz rızanız olmaksızın işlenebilecektir. Aksi hallerde, yani kanuni veri işleme şartlarının bulunmadığı durumlarda kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işlenecektir. Her halde, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla ve iş ortaklarımızla ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

Çerez Türleri

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin internet sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kalıcı çerezler internet sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. İnternet sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde internet sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda internet sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir.

Çerez Kategorileri

Teknik Çerezler (Technical Cookies): Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Doğrulama Çerezleri (Authentication Cookies): Ziyaretçileri şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies): Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Site’mizde hali hazırda Teknik Çerezler ve Analitik Çerezler kullanılmaktadır.

Çerezlerin Kullanımının Veri Sahipleri Tarafından Engellenmesi

İnternet kullanıcıları tarayıcılarının ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahiptir. En yaygın şekilde kullanılan beş internet tarayıcısı için bu ayarların nasıl yapılacağına aşağıdaki bağlantılardan erişim sağlanması mümkündür.

GoogleChrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
Öte yandan Çerez’lerin engellenmesi durumunda Site’miz düzgün şekilde işlev görmeyebilir. Şirketimiz bu konuyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcıların Başvuru Hakkı
Internet sitemizin kullanıcıları, KVKK kapsamında kişisel verilere ilişkin başvuru haklarından nasıl faydalanacakları hususunda internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Usul ve Esasları Politikamıza başvurabilir.
Saygılarımızla

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Usul ve Esasları Politikası
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU USUL VE ESASLARI POLİTİKASI

Veri Sorumlusu Hakkında
Şirketimiz Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ateş” veya “Şirket”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında bir Veri Sorumlusu olup bilgileri izleyen şekildedir.
MERSİS No : 0101052831200014
E-posta Adresi : info@atescelik.com
KEP Adresi : atescelik@hs03.kep.tr
Posta Adresi : İzmir – Çanakkale Yolu 83. Km. Atkıran Mevkii No. 21 Zeytindağ Bergama İZMİR
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklar
KVKK kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine KVKK’nın 11’nci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Bunlar aşağıdaki hususlardan oluşmaktadır.
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. Yukarıda yer alan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 13’üncü maddesine göre kişisel verisi işlenen gerçek kişi başvurusunu yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletilebilir. Başvuru işlemine ilişkin usul ve esaslar Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ) ile düzenlenmiştir.
KVKK ve Tebliğ uyarınca veri sorumlusu olarak Şirketimize yapılacak olan başvuruların yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak yapılması gerekmektedir.
Başvuru usullerine ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından diğer yöntemlerin belirlenmesi durumunda işbu yöntemlerin duyurulmasını müteakip ilgili yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. Şirketimiz söz konusu yöntemler uyarınca başvuru şeklini değiştirme ve yeni başvuru yolları ekleme hakkını saklı tutar.
Başvuru Dili ve İçeriği
Tebliğ’in 4’üncü maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen gerçek kişi başvurusunu Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu hakkından yararlanabilir. Tebliğ’in 5’inci maddesine göre başvuru içerisinde aşağıda yer alan hususların bulunması zorunludur;
a) Başvuru sahibinin adı, soyadı ve yazılı başvuru yapılıyor ise imzası,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
e) Talep konusu.
Yukarıdakilere ek olarak başvuru yapılan konuya ilişkin bilgi ve belgelerin söz konusu başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Yazılı Başvuru Usulü
Şirketimize yazılı olarak yapılacak olan başvurular kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından şahsen, iadeli taahhütlü mektup veya Noter vasıtasıyla yapılabilir. Yazılı başvurular Şirketimizin yukarıda yazılı adresine yapılmalıdır. Yapılacak başvurularda gönderilecek zarfın üzerine ya da tebligatın konusuna “Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gereklidir.
Elektronik Ortamda Başvuru Usulü
Şirketimize elektronik ortamda yoluyla yapılacak olan başvurular kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yukarıda belirtilen e-posta veya KEP adresi üzerinden yapılabilir.
Başvuruların Değerlendirilmesi
Yazılı başvurularda başvuru tarihi olarak kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından Şirketimize başvuru evraklarının tebliğ edildiği tarih kabul edilir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurular için ise başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir.
KVKK’nın 13’üncü maddesi uyarınca yapılan başvurular talebin niteliğine göre değerlendirilir ve başvuru tarihinden itibaren en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır. Başvuruya ilişkin yanıtlar kişisel verisi işlenen gerçek kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. İlettiğiniz başvuru içerisinde eksik bir bilgi mevcut olması durumunda talebiniz tarafımızca reddedilebilecektir.
Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) ve bilgi talep etme hakkını saklı tutar.
Taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Başvuru aracılığıyla ilettiğiniz bilgileriniz kayıt altına alınacak ve veri kategorisi bazında belirlediğimiz imha süreleri dolduğunda verileriniz gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak tarafımızdan silinecektir.
Ücretlendirme
Yapılan başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on (10) sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfa üzerindeki her sayfa için bir Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Yapılacak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İnternet Sitesi İletişim Formu Dolduran Kişilere İlişkin Verilerin Korunması Aydınlatma Metnie
İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMU DOLDURAN KİŞİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ateş” veya “Şirket”) olarak internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve sizlerin deneyimini geliştirmek için tarafımızca işletilmekte olan https://ateswindpower.com/ bağlantılı internet sitemizde ve zaman içerisinde açabileceğimiz diğer internet sitelerinde (topluca “Site”) bir iletişim formuna yer vermekteyiz/verebiliriz. Ziyaret etmekte olduğunuz sitedeki iletişim formuna https://ateswindpower.com/contact/ bağlantısından erişim sağlanabilmektedir.

İletişim formunun kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. İşbu bilgilendirme aynı Kanun’un maddesi kapsamında yapılmaktadır.

İletişim formunu doldurmanız ve “Submit” bağlantısına tıklayarak göndermeniz durumunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz kişisel veri envanterine ilgili politikamız doğrultusunda kaydedilebilecektir.

– İsim,
– E-posta adresiniz,
– Konu metni kapsamında göndereceğiniz kişisel veriler,
– İleti metni kapsamında göndereceğiniz kişisel veriler

İletişim formunu doldurmanız ve göndermeniz aracılığıyla isim ve e-posta adresinizin tarafınıza yanıt verilmesi amacıyla işlenmesine açık rıza vermiş olacaksınız. Ancak iletişim formunu doldurmanız ve göndermeniz Ateş tarafından tarafınıza yanıt verileceği anlamına gelmemektedir.

İletişim formu aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz ayrıca Ateş ile iletişim kurma amacınız doğrultusunda işlenebilecektir. KVKK’nın 5’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki kanuni veri işleme şartlarının en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz rızanız olmaksızın işlenebilecektir. Aksi hallerde, yani kanuni veri işleme şartlarının bulunmadığı durumlarda, kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işlenecek olup bu amaçla Ateş tarafından tarafınızla iletişime geçilerek açık rızanız talep edilecektir.

Internet sitesi iletişim formunu dolduran kişiler, KVKK kapsamında kişisel verilere ilişkin başvuru haklarından nasıl faydalanacakları hususunda internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Usul ve Esasları Politikamıza başvurabilir.
Saygılarımızla