Kalite, Çevre ve İSG

Kalite standartlarımız ve sertifikalarımız

Yüksek kalite standartları, üretimimizin temel taşlarından bir tanesi… Sürdürülebilirlik, çalışmalarımızın her alanında olduğu gibi, ürün ve hizmetlerimizde de karşılığını buluyor. Bu nedenle kalite anlayışımızı her zaman en üst seviyede tutuyor ve üretimimizi uluslararası standartlardan ödün vermeden gerçekleştiriyoruz.

İş sağlığı, emniyet ve çevre

Her gün birlikte çalıştığımız, emekleriyle başarı yolunda yürüdüğümüz çalışma arkadaşlarımızın her birinin güvenliği, bizim için önem taşıyor. Onlara emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak; gerekli donanımı sunmak; ilgili bilgilendirmeleri, hatırlatmaları ve eğitimi vermek, olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor.

Ayrıca temiz enerji yatırımlarımız, atık azaltma ve geri dönüşüm projelerimizle, çevreye olan etkimizi kontrol altına alarak, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak yönünde çalışmaya devam ediyoruz.
Tüm çalışanlarımızın ortak katılım ve katkıları ile kalite, çevre, iş güvenliği ve sağlığı konularındaki başarılarımızla sürekli büyümeyi ve gelişmeyi taahhüt ediyoruz.
Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza ihtiyaç duydukları bilgiye erişimleri için ihtiyaç duydukları sistem ve donanımları temin ediyor, bu çerçevede gereken gizlilik önlemlerini alıyor ve yetkilendirmeleri bilgi güvenliğini sağlayacak şekilde gerçekleştiriyoruz.
Sürdürülebilirlik, kurumsal kültürümüzün ve felsefemizin temel taşlarından biri... Yalnızca çevresel etkimiz açısından değil; üretim, tüketim, insan kaynakları, toplumsal ilişkiler gibi birçok farklı açıdan sürdürülebilirliği ele alıyor ve hedeflerimizi bu yönde belirliyoruz.