Kariyer

Çalışanlarımızla güçleniyoruz

Çalışanlarımızın yetkinliği ve başarılarının sürekliliği, kurumsal gücümüzün temelini oluşturuyor. Bu nedenle, daima yetişmiş insan gücümüze yatırım yapıyor, her adımda ekibimizle birlikte gelişiyor, birlikte büyüyor ve başarıyoruz.

Sürdürülebilirlik içimizde

Ateş Wind Power’da sürdürülebilirlik, önce şirketimiz içerisinde başlıyor. Bütün ekibimiz için, sosyal ve eğitsel sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlıyoruz. Çalışanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmenin, iş kalitemizi yükseltmek anlamına geldiğinin bilinciyle kurumsal ailemizin her üyesine çalışmaktan mutluluk duyacakları bir ortam sunmayı hedefliyoruz.

Kariyer
Kariyer

Bölgemizin potansiyelini keşfetmek

Tesislerimizin yer aldığı İzmir-Bergama, tarıma dayalı mevsimlik iş imkanlarının ağırlıklı olduğu bir bölge. Ateş Wind Power olarak, bölgemiz insanının potansiyelini ortaya çıkarmak istiyor, bulunduğumuz bölgeye ve ülkemize katma değer sunmak için çalışıyoruz. Bu nedenle işe alım politikamızda, mümkün olduğunca yöremizdeki iş gücüne öncelik veriyoruz.

Yetişmiş insan gücümüzün en değerli kaynağımız olduğuna inanıyor ve hayata geçirdiğimiz projelerle bölge halkının iş gücüne katılımını sağlıyoruz. Yöredeki kadınların potansiyelinin de farkındayız. El-göz eşgüdümü gerektiren işlerde kadınların daha başarılı olduğunu tespit ederek, kadınları eğitim projemize davet ettik. Eğitimin sonunda daha önce hiç çalışmamış kadınlar; kaynak operatörü, boya operatörü, taşlama operatörü, oksi-plazma kesim operatörü görevleriyle Ateş Wind Power ailemize katıldılar.

Ekibimize enerji katmaya var mısınız?

Ateş Wind Power ailemize katılın, geleceğin enerjisini birlikte yükseltelim. Daha yaşanabilir bir dünya ve temiz enerji için birlikte çalışalım. Açık pozisyonları görmek ve detaylı bilgi almak için tıklayın.